facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

DODATKOWE NABORY na studia

Jeżeli w podstawowym naborze nie został wypełniony limit miejsc na kierunku, przeprowadzone będą kolejno nabory dodatkowe: sierpniowy i wrześniowy.

Należy pamiętać, że dodatkowy nabór będzie uruchomiony tylko, jeżeli w poprzednich naborach nie został wypełniony limit miejsc na kierunku. W przypadku kierunków cieszących się największym zainteresowaniem kandydatów, limit miejsc zostanie wypełniony już podczas naboru podstawowego lub w wyniku uzupełniania miejsc z list rezerwowych. Decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na każdym kierunku odrębnie. Ogólne terminy dodatkowych naborów zostały ujęte w ramowym harmonogramie rekrutacji na stronie .

​Jeżeli WKR podejmie decyzję o uruchomieniu kolejnego naboru, rejestracja na kierunek zostanie otwarta w Systemie IRK a dokładne  terminy dodatkowej rejestracji zostaną podane przy konkretnym kierunku w katalogu IRK.

Poniżej podajemy aktualnie otwarte rejestracje w IRK w naborze podstawowym oraz zgłoszone przez poszczególne Wydziałowe Komisje Rekrutacjne dodatkowe nabory na kierunkach. Lista będzie aktualizowana w miarę spływania wniosków z Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w sprawie uruchomienia dodatkowego naboru . 

​Informacja dla kandydatów, którzy składali do okręgowych komisji rekrutacyjnych wniosek o weryfikację sumy punktów.

Jeżeli przystępowałeś do egzaminu maturalnego w 2017 roku i ubiegałeś się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Śląskim, ale nie zostałeś zakwalifikowany z powodu niewystarczającej liczby uzyskanych punktów rankingowych, a teraz Twój  wynik egzaminu maturalnego został podwyższony wskutek weryfikacji punktów przez okręgową komisję egzaminacyjną lub odwołania przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego możesz wystąpić  z wnioskiem do właściwej komisji rekrutacyjnej o uwzględnienie tego podwyższonego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym. ( wzór wniosku)

 

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.